1701

همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

4 سال قبل

هم رسانی

   همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

پس از پیروزی سوریه بر گروه های تروریستی مستقر در غوطه شرقی، تروریستهای شکست خورده با انتشار فیلمهای مدعی حمله شیمیایی توسط دولت سوریه در دوما شدند.
پس از انتشار این تصاویر، بی‌بی‌سی فارسی به عنوان بازوی رسانه های همیشه حامی گروه های تروریستی، دست به کار شده و با پوشش یکجانبه اخبار مرتبط با حمله شیمیایی دوما، با تطهیر چهره تروریست ها، انگشت اتهام را به سمت دولت سوریه نشانه رفته و سعی دارد اینطور القاء نماید که سوریه مسئول این حملات است.

در زمان جنگ دولت سوریه با تروریستها در غوطه شرقی نیز بی‌بی‌سی فارسی همواره سعی در انحراف افکار عمومی از جنگ با تروریستها داشت و سعی میکردد تروریستها را غیرنظامی جا بزند!!. با شکست تروریستها، بی‌بی‌سی فارسی تنها راه را همنوا شدن با تروریستها در ادعای حمله شیمیایی، دیده است.

این گونه رفتار مزورانه بی‌بی‌سی فارسی نه تنها با شعار ادعایی خود مبنی بر بیطرفی در اخبار، فرسنگها فاصله دارد بلکه نشان دهنده این است که اساسا هدف بی‌بی‌سی فارسی خبررسانی نیست. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل