1832

خشم بی‌بی‌سی فارسی از توان دفاعی ایران در تنگه هرمز

4 سال قبل

هم رسانی

   واکنش خاص بی‌بی‌سی به اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی با خشم و نارضایتی به موضوع اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز واکنش نشان داده است.

شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی که بازوی اصلی جنگ روانی  غرب علیه ایران است و در عمل نقش مزدور رسانه­ای را در این جنگ ایفا می­کند، با هر کاری که باعث افزایش توان ایران شود، سر ستیز و ناسازگاری دارد. بی‌بی‌سی فارسی در آخرین مورد از این تلاشهای ضدایرانی خود، با زیرسوال بردن توان ایران در بستن تنگه هرمز، به طور اغراق­آمیزی به بزک کردن توان آمریکا و غرب در خلیج فارس پرداخته است؟!!!.

اگرچه این شبکه سلطنتی از بیان واقعیتهای همچون تحریم ظالمانه علیه ایران توسط غرب و به ویژه آمریکا که ایران را وادار به بستن تنگه هرمز می­کند، طفره رفته است، با این حال بی‌بی‌سی فارسی نتوانسته است خشم خود را از توان نظامی ایران پنهان سازد و با بیان نقل قول­ها و عباراتی از برخی مقامات نظامی غربی همچون «ایران می‌تواند تنگه هرمز را مسدود کند. البته احتمالا برای مدتی کوتاه و با هزینه‌ای بسیار بالا» و «مسدود کردن تنگه هرمز خط قرمز دولت آمریکاست و اقدام نظامی ارتش آمریکا را در پی خواهد داشت» سعی کرده است توانایی ایران در بستن تنگه هرمز زیر سوال ببرد!!!.

حال آن که این اقدام احتمالی ایران دفاع مشروع در مقابل تهدیدات امریکا است و جنبه اقدامات متقابل را دارد که کاملا منطبق بر حقوق بین الملل است. همچنین این اقدام احتمالی در راستای منافع و امنیت ملی است که ایران در زمان جنگ تحمیلی و حتی پس از هر زمان اراده کرده است از حق خود در منطقه به درستی دفاع کرده است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل