1933

پیش‌داوری بی‌بی‌سی از برخورد با اخلاگران اقتصادی در ایران

4 سال قبل

هم رسانی

   تصویری از دادگاه ویژه اقتصادی در ایران

بی‌بی‌سی فارسی همچنان به شکل‌های مختلف، ناراحتی خود در خصوص برگزاری دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی در ایران را ابراز می‌کند.

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی که به عنوان یک رسانه مزدور در جنگ اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران، جنگ روانی را برعهده گرفته است، از برخورد قوه قضائیه با اخلاگران و مفاسد اقتصادی نگران و ناراحت است.

در این خصوص مهدی مهدوی آزاد که بی‌بی‌سی فارسی از او تحت عنوان به اصطلاح «روزنامه نگار» یاد کرده در یادداشتی با عنوان «دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی، ترکیب نمایش چینی و ایرانی» در وب‌سایت این شبکه سعی کرده است با پیش داوری روند رسیدگی به جرایم را نمایشی جلوه دهد. اگرچه این پیش­داوری و تعصب با شعار دروغین بی‌بی‌سی مبنی بر بیطرفی در تضاد و تناقض است اما نکته مضحک این یادداشت آن است مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ضرر فعالین اقتصادی دانسته است!

البته اطلاعات حقوقی مهدوی آزاد نیز به شدت ناقص بوده است تا حدی که دادگاه انقلاب که وظیفه رسیدگی به این جرایم را طبق قانون دارد را یک دادگاه فراقانونی دانسته است!

با این توضیحات این سوال اصلی مطرح است چگونه بی‌بی‌سی فارسی ادعای بیطرفی دارد اما چنین یادداشتهای مغرضانه و مملو از پیش داوری را منتشر می­کند؟ آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی که در جنگ  اقتصادی دشمن علیه مردم خود هستند اینقدر برای این شبکه آزاردهنده است؟!

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل