2019

حضور روحانی‌نمای لیبرال- سکولار در بی‌بی‌سی فارسی و بازی در سناریوی ضد مذهبی

4 سال قبل

هم رسانی

   عزاداری محرم در حسینیه مسجد اعظم زنجان

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی با بهره‌برداری از یک روحانی‌نما به دنبال تخریب و تحریف عزاداری محرم در ایران گام برداشته است.

این روزها بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رسانه‌ای بهایی و ضد عزداری محرم، حملات بی سابقه‌ای را نسبت به هیئت‌های عزاداری امام حسین (ع) در دستور کار خود قرار داده است. بعد از حرکت مشابه برنامه دیدبان، مریم افشنگ از چهره‌های بهایی و غرب گرای این شبکه انگلیسی، با تهیه گزارشی مدعی هزینه‌های گزاف هیئت‌های عزاداری در دهه اول محرم شد. او در ادامه گزارش کاملاً هدف دار خود مدعی تغییر سبک مداحی‌ها و ورود مو. سیقی های ریتمیک در آنها شد. بزرگنمایی برخی حاشیه‌های محدود و انحراف‌ها برای تخریب اعتقادهای دینی ریشه دار ایرانیان تا همین حد نیز توسط افشنگ ادامه پیدا نکرد. او ضمن سوئ استفاده حتی به صدا و شسمای جمهوری اسلامی ایران را نیز برای پخش برخی عزاداری مورد انتقاد قرار داد.

در راستای همین سناریو بود که بی‌بی‌سی فارسی با انجام مصاحبه با ابوالفضل نجفی تهرانی، روحانی‌نمای لیبرال – سکولار ملبس به لباس روحانیت، علت این حاشیه‌های بزرگنمایی شده از سوی بی‌بی‌سی را به دخالت جمهوری اسلامی ایران در امر عزاداری‌ها نسبت داد.

نجفی تهرانی که سابقه مصاحبه با تلویزون ماهواره‌ای من و تو را نیز دارد، ضمن انتقاد به مداحان مدعی شد که ورود برخی مداحی‌های بی محتوا و انحرافی به عزاداری به علت محدودیت و عدم پخش موسیقی در دهه اول انقلاب در ایران است. او همچنین با انتقاد از کنار گذاردن خوانندگان پاپ، تمامی مشکلات موجود را به کنترل‌های حاکمیت ربط داد و خواستار حرکت به سمت فضای باز سیاسی شد.

این سخنان و برنامه‌های یک طرفه بی‌بی‌سی فارسی در حالی است که این رسانه بارها مدعی اطلاع رسانی شفاف و بی طرفانه بوده است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل