2098

نگاهی به بحران میانسالی دموکراسی به سبک غربی

3 سال قبل

هم رسانی

   ناکامی از نوع دموکراسی غربی

دموکراسی از نوع غربی درحالی به دوره میانسالی خود رسیده است که دیگر از مدینه فاضله‌ای که برای آن متصور بودند، در واقعیت خبری نیست.

در رسانه‌های فارسی زبان ماهوره ای مانند بی‌بی‌سی فارسی و جریان غرب گرا از دموکراسی به عنوان مدینه فاضله‌ای رؤیایی یاد می‌شود و بسیاری از ایرانیان آن‌را به عنوان تنها الگوی موفق اداره جامعه بشری می‌دانند. این برداشت تا آنجایی پیش رفته است که از دموکراسی به سبک غربی به عنوان ایده‌ای جهان شمول یاد شده است. اما در این بین، یکی از مهم‌ترین گفتمان‌هایی که در این رسانه‌ها و نوع نگرش سانسور و یا به حاشیه رانده می‌شود نقدهای جدی به دموکراسی در خود غرب است. این انتقادها که از دوران یونان باستان مطرح بوده است در یک دهه اخیر به علت بسیاری از ناکارآمدی‌های دموکراسی لیبرال مانند رشد بی عدالتی، حاکمیت طبقه سرمایه دار بر تار و پود جامعه و رشد جریان‌های راست افراطی و ده‌ها مشکل دیگر، شاهد بیان انتقادهای جدی در محافل دانشگاهی غربی در خصوص دموکراسی هستیم.

به طور مثال دیوید رانسیمن، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه کمبریج بر این باور است که دموکراسی در حال مرگ نیست ولی با یک بحران میانسالی پیش‌بینی نشده مواجه شده است. او می‌خواهد وضعیت کنونی دموکراسی غربی را در دوره دونالد ترامپ، رسانه‌های اجتماعی و گسترده‌تر شدن اختلاف نظرها، تشریح کند. نظرات پرفسور رانسیمن، بر گرفته از کتاب اخیر او به نام "چگونه دموکراسی پایان می‌یابد" است.

دیوید رانسیمن، معتقد است که دموکراسی در حال گذر از دوره میانسالی است؛ زمانی که رأی دهندگان احساس می‌کنند گیر افتاده‌اند و ایده یک تغییر مهم را دوست دارند ولی حقیقتاً هیچ چیزی را که به طور اساسی متفاوت باشد نمی‌خواهند. پرفسور رانسیمن می‌گوید برای دموکراسی، خطرات اساسی‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری وجود دارد که می‌تواند از جانب رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های عظیم تکنولوژی باشد. "این قدرتی است که هیچ کس ابعاد، سرعت و پیچیدگی آن را درک نمی‌کند. دموکراسی همیشه توانسته با تبلیغات یا اخبار جعلی مقابله کند. ولی ممکن است بیست یا سی سال دیگر حس کنیم که کنترل قدرت واقعی را در این سیستم از دست داده‌ایم. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دارای قدرتی هستند که در تاریخ بی‌سابقه است."

به باور او در حالی که در گذشته صنایعی را که قدرت بیش از اندازه‌ای داشتند می‌شد در هم شکست، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی اکنون در هر جنبه زندگی، از جمله روند سیاسی رخنه کرده‌اند. "اگر کسی بخواهد با گوگل دربیافتد، باید برای دانستن نحوه انجام آن، به خود گوگل مراجعه کند." علاوه بر رسانه‌های اجتماعی، چشم انداز رسانه‌ها هم در حال تغییر است و مرز بین سیاست، سرگرمی و برنامه‌های تلویزیونی مستند و واقعی، مشخص نیست".

پرفسور رانسیمن می‌گوید افزایش ثروت و رفاه سال‌های پس از جنگ جهانی، سبب گسترش دموکراسی لیبرال غربی شد؛ ولی نکته مجهول این است که اگر مردم همچنان فقیرتر شوند، دموکراسی چگونه تغییر خواهد کرد. وقتی دستمزد مردم برای سال‌های متوالی افزایش نیابد آنها به طرف نظرات سیاسی حاشیه‌ای رانده خواهند شد.

"شواهد متعددی تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهد بدون رشد اقتصادی، دموکراسی‌ها به تقلا خواهند افتاد. اگر مردم احساس نکنند وضعشان بهتر شده در جستجوی سیاستمدارانی برخواهند آمد که بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار دارند." استدلال دیوید رانسیمن این است که دوام دموکراسی سبب می‌شود مردم بی خیال شده و به لزوم حمایت و تقویت آن فکر نکنند.

او می‌گوید در این صورت دموکراسی می‌تواند زنده بماند ولی پوچ و میان تهی خواهد شد. "این (دموکراسی) سیستمی است که خسته است و برای مقابله با چالش‌های بزرگ تلاش می‌کند، ولی ناگهان از هم نخواهد پاشید. ما باید فکر کنیم که چگونه سیاست می‌تواند در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی بهتر کار کند. ولی در حال حاضر دموکراسی‌های غربی به جای این که نظامشان را تغییر دهند رهبرانشان را عوض می‌کنند".

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل