2126

افشاگری مهمان بی‌بی‌سی علیه فیسبوک

4 سال قبل

هم رسانی

   گسترش بی‌اخلاقی در فیسبوک

میهمان برنامه پرگار: 99 درصد دانشجویان انگلیسی من از فیسبوک برای نشان دادن تصاویر مستی و جزئیات روابط جنسی خود استفاده می‌کنند!

عصر حاضر را برخی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی به عنوان جهان شبکیه‌ای دیجیتال و یا دهکده جهانی نام نهاده‌اند. در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم فضای جهان گستر اینترنت با چهار ویزگی تخلیل، گم نام بودن، در دسترس بودن و تعاملی بودن جهانی را ساخته است که با گذشته کاملاً متفاوت است. این مسئله و توجه به اینترنت و نقش آن در تعاملات انسان معاصر در برنامه پرگار این هفته بی‌بی‌سی فارسی؛ البته از دریچه کاملاً سیاست زده بی‌بی‌سی مورد توجه قرار گرفته بود.

در این برنامه غلام خیابانی و عرفان ثابتی به عنوان میهمان و هومن مقراضی (از حامیان حمله نظامی به ایران) و طوبی زکی پور به عنوان میهمان حاضر بودند. در ابتدای برنامه غلام خیابانی علی رغم مطالب مثبت مجری در تعریف و تمجید از اینترنت و معرفی او به عنوان منتقد آن بر خلاف سخنان داریوش کریمی در مقام منتقد نقش اینترنت در جوامع انسانی قرار گرفت و به صراحت اعلان کرد که در نتیجه حضور این تکنولژی فاصله غنی با فقیر در جوامع غربی و از جمله انگلستان از 9 درصد در سال 1979 به بیش از 30 درصد در حال حاضر رسیده است. اینترنت در روزگار ما تبدیل شده است به ابزاری برای اخراج کارکنان و نیروی کار.

غلام خیابانی که از چهره‌های مخالف حکومت ایران است با استناد به آمار بی نام و نشانی که حکایت از عمق کم اطلاقی و عدم به روز بودن او بود مدعی شد که تنها 19 درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند! جالب آنکه این نکته مورد تأیید مجری برنامه نیز قرار گرفت که این امر خود نشان دهنده عدم بروز بودن داریوش کریمی نیز بود.

در ادامه خیابانی با هماهنگی مجری برنامه ضمن انحراف بحث ضمن حمله شدید به جمهوری اسلامی مدعی شد این رژیم تمامیت‌خواه است و اینترنت در ایران به محلی برای بروز تمایز هویتی با حاکمیت بدل شده است. در اینجا او با پیش کشیدن طرح عفاف و حجاب به شدت به آن تخات و خواستار ولنگاری در جامعه شد.

عرفان ثابتی نیز اینترنت را به عنوان شمشیری دو لبه توصیف کرد که باعث کوتاه مدت و غیرعمیق بودن روابط انسانی شده است. همچنین ثابتی در انتهای سخنان خود اعتراف جالبی را مطرح کرد و اعلان کرد که تقریباً 99 درصد دانشجویان انگلیسی او، از فضای فیسبوک برای انتشار تصاویر مستی و نوشتن در مورد جزئیات روابط جنسی خود استفاده می‌کنند. او در ادامه اگرچه بازهم جامعه ایران را استبدادی توصیف کرد، اما با صراحت اعلان کرد که جامعه این کشور در استفاده از فیسبوک وضعیت به مراتب بهتری از جامعه انگلستان دارد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل