2149

سیاه نمایی‌های تازه دیدبان

4 سال قبل

هم رسانی

   مسعود بهنود، کارشناس برنامه دیدبان بی‌بی‌سی فارسی

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی باز هم با برنامه دیدبان به سراغ فضاسازی منفی علیه ایران رفته است.

برنامه دیدبان بی‌بی‌سی فارسی با اجرای مریم افشنگ و مسعود بهنود این هفته نیز به مانند همیشه سیاه نمایی الز اوضاع و شرایط اایران و حمله به روزنامه‌های جریان ارزشی و انقلابی گذشت. دو مجری برنامه علی رغم اینکه در ابتدا اعلام کرده بونند که اعتراض‌های فرانسه و نحوه پوشش آن در مطبوعات ایران را مورد توجه قرار خواهند داد اما در عمل بیش از چند ثانیه به این موضوع که به شدت اعتبار دموکراسی غربی را خدشه دار کرده است نپرداختند.

بلافاصله مریم افشنگ با زیر سؤال بردن سخنان رئیس جمهور ایران در خصوص آزادی‌های موجود در دانشگاه‌های ایران، با برجسته کردن لغو سخنرانی مدعی فضای بسته در دانشگاه شد. او مدعی برخورد با جنبش دانشجویی و سرکوب آن اشد. سپس مسعود بهنود نیز ضمن تعریف و تمجید از آزادی بیان در دانشگاه‌های غربی به تکمیل سیاه نمایی های افشنگ پرداخت. ادعاهای مسعود بهنود در مورد آزادی بیان در دانشگاه‌های غربی در حالی است که بارها اساتید و دانشجویان در اروپا و آمریکا به علت انتقاد از افسانه یهودسوزی و انتقاد از اسرائیل ضمن اخراج از دانشگاه روانه زندان نیز شده‌اند.

در ادامه برنامه مسعود بهنود مدعی عدم داشتن سر و سامان در مجمع تشخیص نظام ایران پس از فوت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شد. بهنود همچنین مدعی شد که این وضعیت در شورای نگهبان به علت کمرنگ شدن نقش آیت الله احمد جنتی نیز مشاهده می‌شود و اکنون محسن رضایی در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و عباسعلی کدخدایی در شورای نگهبان پررنگ شده‌اند. سپس مسعود بهنود به تخریب روزنامه رسالت به دلیل نقد سخنان اخیر سعید حجاریان از چهره‌های غرب گرای ایرانی پرداخت.

در نهایت دیدبان به علت افزایش انتقادها به برنامه فمینیستی صد زن بی‌بی‌سی فارسی ضمن دعوت از آناهیتا شمس تهیه کننده این برنامه که از چهره‌های تندرو و فمینیست است مدعی شد که صد زن به سیاه نمایی و منفی بافی در خصوص وضعیت زنان در ایران دست نزده است. این ادعاها در برنامه دیدبان در حالی بود که رصد ساده یک قسمت از برنامه صد زن، نشان دهنده اوج نگاه فمینیستی افراطی و سیاه نمایی در خصوص وضعیت زنان در ایران است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل