2187

افت شدید برنامه دیدبان بعد از اخراج مخالفان رزیتا لطفی

3 سال قبل

هم رسانی

   برنامه دیده‌بان بی‌بی‌سی فارسی

برنامه این هفته دیدبان با اجرای مسعود بهنود و مریم افشنگ علی رغم تخریب های همیشگی و سیاست های دوقطبی پردازانه اش در خصوص وضعیت ایران، یکی از برنامه های ضعیف و کم محتوای پخش شده از سوی بی بی سی فارسی در یک سال اخیر بود.
محتوای چیپ و عمدتاً زرد برنامه خود حکایت از افت شدید محتوایی در بی بی سی فارسی و برنامه دیدبان پس از حذف برخی چهره های باسابقه و مخالف رزیتا لطفی در یک سال اخیر است. گفته می شود که این امر به دستور صریح رزیتا لطفی و با هماهنگی سرویس جاسوسی انگلستان انجام شده است. 

در ابتدای برنامه پس از حمله مسعود بهنود و مریم افشنگ به محسن رضایی به علت توییت اش در خصوص عملیات کربلای 4 به مسئله استفای وزیر بهداشت ایران و زیر سوال بردن مکانیسم بودجه ریزی در ایران اقدام شد. سپس ضمن تمرکز بر مسئله بوی بد در برخی مناطق تهران به اعتراض های دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران پس از حادثه دلخراش اتوبوس و اعتراض های کشاورزان شرق اصفهان تمرکز شد. در توضیح باید گفت گفت که در روزهای اخیر اتاق فکر بی بی سی فارسی که به مخالفان بهایی و غرب گرای حکومت ایران نزدیک است برای ایجاد اغتشاش به انتشار اخبار کذب و تحریک کنند در خصوص اعتراض های دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد و کشاورذزان شرق اصفهان دست زد که نشان دهنده عمق سیاسی کاری و غیربی طرف بودن بی بی سی فارسی بود. 

همچنین مطابق روال این روزهای اتاق فکر دیدبان به تخریب روزنامه های ارزشی مانند رسالت پرداخت و در نهایت مجریان برنامه ضمن برجسته کردن بحث فیلترینگ اینستاگرام آن را خلاف قانون اساسی و آزادی معرفی کردده و در تکمیل همین سناریو با برجسته کردن سخنان وزیر ارتباطات به دنبال ایجاد دوقطبی میان مسئولین ایرانی حرکت کرددند. این ادعاها و عملیات رسانه ای از سوی تیم اتاق فکر دیدبان در بی بی سی فارسی در حالی است که این رسانه انگلیسی وابسته به سرویس جاسوسی رزیم لندن به هیچ عنوان به نقش مخرب اینستاگرام در ترویج ناهنجاری های فرهنگی و وقوع برخی جرایبم در سطح جامعه ایران به هیچ عنوان اشاره نمی کند. این فریب کاری برنامه دیدبان در حالی است که در انگلستان شاهد اعمال برخی سیاست ها به منظور فیلتریگ و محدودسازی برخی صفحات مسئله دار از نظر دولت هستیم.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل