2188

پشت پرده سلبرتی بازی برنامه پرگار

4 سال قبل

هم رسانی

   برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی

برنامه این هفته پرگار بی بی سی فارسی به نقش سلبرتی ها در ایران پرداخت. داریوش کریمی به عنوان مجری برنامه در ابتدا مدعی شد که سلبرتی ها پس از زلزله سرپل ذهاب تبدیل به یک مرجع مدنی در ایران شده اند.
او سپس با برجسته کردن خط خبری اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی در ایام زلزله استان کرمانشاه و در جهت هدایت کمک های مردمی به سمت کانال های غیررسمی مانند سلبرتی این اتفاق را با حادثه زلزله در بوین زهرا در دوران پهلوی و در اختیار گذاردن کمک های مردمی از سوی بخشی از جامعه به غلامرضا تختی کشتی گیر اخلاق مدار ایرانی مقایسه کرد.
در ادامه داریوش کریمی ضمن معرفی میهمانان برنامه به هدایت بحث در جهت پررنگ کردن و مرجع سازی سلبرتی ها برای مخاطبان، برجسته کردن برخی سلبرتی های غرب گرا و همفکر بی بی سی فارسی در داخل ایران مانند مهناز افشار و تشویق این سلبرتی ها به انجام اقدام های رادیکال تر بر علیه حاکمیت و در نهایت انتقاد از مرجع نبودن سلبرتی های ایرانی خارج از کشور برای نسل جوان دست زد. 

میهمانان برنامه این هفته برنامه پرگار نیز لیلی نیکو نظر (از چهره های غرب گرا، سکولار و فمینیست مخالف جمهوری اسلامی و علیرضا بهتویی که او نیز از مخالفان غرب گرای جمهوری اسلامی است بودنند. لیلی نیکو نظر که مخالف کنش گری سلبرتی ها در فضای اجتماعی و سیاسی بود در ابتدا ضمن تعریف واژه سلبرتی گفت: "سلبرتی یعنی سخن گفتن از پشت نقاب. در اینجا ما با یک بازنمایی و نمایش مواجه هستیم و نه یک واقعیت". او ادامه داد که سلبرتی به کنش گری سیاسی دست می زنند در حالی که در مورد پیچیدذگی های امر سیاسی اطلاع ناکافی دارند. ازر سوی دیگر سلبرتی ها عرصه سیاست را به عرصه روابط عمومی خود بدل می کنند. نیکو نظر ضمن سیاه نمایی از وضعیت داخل ایران مدعی شد که علت دخالت سلبرتی ها در فعالیت های سیاسی در ایران، عدم وجود رسانه های مستقل است. البته در غرب به علت وجود دموکراسی رسانه هایی هستند که اگر سلبرتی ها در قاعده بازنی نکند از آنها اعتبارزدایی می¬کند. نیکو نظر ضمن انتقاد از سلبرتی های داخل ایران مدعی شد که به علت اقتدارگرایی نظام، این سلبرتی ها نمی توانند در نقد حاکمیت و اقتدار خیلی جلو بروند. چون آنها منافع شان از بین می رود. او ضمن برجسته کردن افرادی چون "گوگوش" از اینکه آنها به عنوان سلبرتی محبوبیت افکار عمومی ایرانیانیان مرجعیت ندارند انتقاد کرد. 

از طرف دیگر علیرضا بهتویی دیگر میهمان برنامه پرگار به مانند لیلی نیکونظر ضمن سیاه نمایی از وضعیت ایران ضمن دفاع تمام قد از حضور سلبرتی ها به عنوان گروه های اثرگذار در کنش گری سیاسی و اجتماعی تلاش کرد تا به برجسته کردن برخی سلبرتی های غرب گرا در اروپای شرقی مانند ساخارف و هاول بپردازد. او در نهایت مدعی شد که داریوش اقبالی در دوران پهلوی به عنوان یک سلبرتی با درافتادن با حاکمیت به زندان افتاده است. این ادعاها در حالی است که داریوش یکی از خوانندگان مورد حمایت دربار و فرح پهلوی بوده است و در سالهای اخیر در ده ها مصاحبه ارادت خود را به رژیم گذشته نشان داده است.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل