571

ابهام و پرونده‌های باز

6 سال قبل

هم رسانی

   2:01

اين هفته خبر اعدام شهرام اميري ، كارشناس هسته‌ای كه اتهام جاسوسی‌اش ثابت‌شده بود بسيار خبرساز شد. بی‌بی‌سی فارسي هم مفصل در چند نوبت خبري آن را پوشش داد.
اين شبكه طبق معلوم استفاده‌های فراواني از اين خبر نمود. شگرد بی‌بی‌سی در پرونده‌های امنيتي ثابت است و يك مسير مشخص را طي می‌کند. معمولاً اطلاعات در این‌گونه خبرها بسيار كم است و بيشتر تحلیل‌ها گمانه‌زنی است. اين نقطه‌ضعف خبري براي بی‌بی‌سی تبديل به نقطه قوت می‌شود.

آن‌ها با ايجاد ابهام در اطلاعات موجود فضا را به سمت داستان‌های پليسي می‌برند و با طراحي شخصيت بد قصه ، جمهوري اسلامي را محكوم می‌کنند و درنهایت هم پاي خود را از ماجرا كنار می‌کشند.

اطلاعات اندك← ايجاد ابهام ← افزايش ترس ← طراحي شخصيت منفي ← نقد حكومت

در تكنيك ديگري كمبود اطلاعات و امنيتي بودن پرونده را بهانه‌ای براي نامعلوم بودن نتيجه خبر می‌دانند و صحبت از دست‌های پشت پرده می‌شود و درنهایت هم تأکید می‌شود كه تازه ماجرا شروع‌شده است.اين شگرد كمك می‌کند تا اين رسانه بتواند موضوع امنيتي را به همه مسائل ديگر ارتباط بدهد.

اطلاعات كم ← سرنوشت نامعلوم خبر ← دست‌های پشت پرده ← ادامه‌دار بودن حاشیه‌ها

بی‌بی‌سی فارسي در اخباري مانند زنداني شدن برخي فتنه گران يا روزنامه‌نگاران وابسته، همچنين اخبار مربوط به حقوق بشر اين شيوه را طي می‌کند . چنانكه سال گذشته دستگيري دو روزنامه‌نگار شش ماه قبل از انتخابات را شروعي براي تحلیل‌هاي انتخاباتي مجلس دهم دانست و تا مدت‌ها اخبار داخل را به آن خبر گره می‌زد.

البته اين قبيل خبرها براي همه مردم جذاب نيست به همين دليل بی‌بی‌سی براي آنكه مخاطب تا انتها با او همراه باشد چاشني احساس هم استفاده می‌کند. مصاحبه با خانواده افراد مخصوصاً پخش گريه و ناله در سال‌های گذشته پايه ثابت اين قبيل خبرها بوده است.
به ادبيات خبر اعدام شهرام اميري در بی‌بی‌سی فارسي دقت كنيد كه چگونه به دنبال ايجاد ابهام در ماجرا هستند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل