602

بی بی سی به دنبال بهره برداری از روحانی

6 سال قبل

هم رسانی

   دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران

رویکرد متفاوت دولت آقای روحانی به ویژه در مساله سیاست خارجی و مساله برجام انتقاداتی را در داخل نظام جمهوری اسلامی و در بین اقشار مختلف مردم نصیب ایشان کرده است.
بی بی سی فارسی که از همان ابتدای رای آوری آقای روحانی ایشان را رئیس جمهوری هم راستا با نظام معرفی نکند و به نوعی به دنبال جذب و تاثیر گذاری بر روی آقای روحانی از طریق این ترفند بود. در چند وقت اخیر و به دنبال نزدیک شدن به زمان برگذاری انتخابت ریاست جمهوری در ایران بی بی سی سعی می کند این مساله را تحیکم بخشد و همین سیاست را دنبال کند تا اگر دوباره آقای روحانی با اقبال مردم روبرو شد بتواند بهره برداری های خود را بکند.
انتقادهایی که اخیرا توسط برخی از سخنرانان و کارشناسان همچون آقای حمید روحانی و آقای شریعتمداری از رئیس جمهوری در خصوص سخنان ایشان مبنی بر عزت مند بودن برجام شده است بی بی سی را بر آن داشته تا با پررنگ کردن این انتقادات و و نشان دادن نزدیکی افراد منتقد به رهبری نظام باز هم آقای روحانی را در تقابل با نظام تعریف کند.
بی بی سی اما برای آنکه این تقابل را جدی و انتخاباتی جلوه دهد سعی می کند تا از مهره ای دیگر به نام آقای احمدی نژاد استفاده کند. بی بی سی با طرح این تقابل به دنبال این است که دوقطبی نظام و ضد نظام را شکل دهد و به دنبال ایجاد ترس در بین طرفداران آقای روحانی و تشویق آنها به مقابله با نظام در عمل و نظر است.
به نظر شبکه بی بی سی با مطرح کردن تقابل آقای روحانی و نظام به دنبال نزدیک کردن جناح تندرو اصلاحات به وی و همچنین با بلند کردن چماق احمدی نژاد به دنبال نزدیک کردن طیف میانه رو اصول گرایان به اصلاح طلبان به نفع آاقی روحانی می باشد. اما با تمام شلوغ بازی که بی بی سی به راه انداخته باید با صبر منتظر انتخابات و گفتمان های طرح شده ماند چرا که مردم ایران نشان داده اند هیچ گاه به اشخاص رای نداده اند و این گفتمان ها بوده اند که رای آورده اند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل