611

بازي در مارپله بی‌بی‌سی فارسي!

6 سال قبل

هم رسانی

   03:46

حدود 10 روز است فايل صوتي مربوط به صحبت‌های آیت‌الله منتظري درباره اعدام‌های سال 1367 منتشرشده است. بيش از آنكه محتوایی‌ات صحبت‌ها و صحت‌وسقم آن در اين چند روز براي شبکه‌ای بی‌بی‌سی فارسي مهم باشد. آن‌ها دنبال شروع يك بازي رسانه‌ای بودند كه متأسفانه بايد گفت موفق هم شده‌اند.
سیاست‌های خبري بی‌بی‌سی فارسي هميشه بر اين اساس بوده است كه برخي خبرها را براي مخاطب خود مهم و اساسي جلوه دهد. حتي اگر در داخل كشور اهميت چنداني نداشته باشد.
خبرهايي كه به هر بهانه بايد ديده شوند. در اين شگرد خبري اصلاً مهم نيست شما چه تحليلي داريد . از كجا شروع می‌کنید و به چه نتیجه‌ای می‌رسید فقط هدف يك جمله است. اين خبر زنده است!
شما به پوشش خبري چند روز گذشته دقت كنيد!
دقیقاً از لحظه‌ای كه فايل منتشر شد. بی‌بی‌سی فارسي حداقل ده مصاحبه با كارشناسان مختلف داشته است. چندين بسته مختلف خبري از حواشي و تاريخ افراد و حوادث آن روزها تهیه‌کرده است. برنامه نوبت شما كه مربوط به دیدگاه‌های توده‌وار مخاطبان است و ارتباطي با اين بحث تاريخي سياسي ندارد به‌طور مفصل از آن گفت و دو نشست آخر هفته با حضور 5كارشناس مفصل از اعدام‌ها صحبت كرده است.

بی‌بی‌سی فارسي براي خبرهاي شبانگاهي خود دنبال بهانه‌ای كوچكي است كه آن را به مسئله اول مملكت تبديل كند. حال صحبت‌های علي مطهري باشد، سيد حسن خميني باشد، مسئولان قوه قضاييه باشد يا حتي واكنش روزنامه‌های داخلي. آن‌ها بازي مار و پله خود را با مخاطب ايراني آغاز کرده‌اند.
در اين بازي هر اتفاقي ممكن است بيفتد. اما چندان مهم نيست شما روي كله مار برويد و سقوط كنيد يا در نردبان صعود كنيد. تنها يك هدف دارد فقط اين بازي ادامه داشته باشد. در خانه يك باشيد يا صد، فرقي ندارد.
این‌گونه مواقع بايد بسيار دقيق بود. هر واكنش مستقيم شما می‌تواند بهانه‌ای براي ادامه اين بازي از سوي رسانه رقيب باشد. بی‌بی‌سی فارسي در اين چند بسيار موفق بوده است و متأسفانه توانسته موجي منفي عليه جمهوري اسلامي ايجاد كند.
در خبرهاي ديگري مانند حصر خانگي موسوي و كروبي هم بی‌بی‌سی به دنبال آغاز يك جريان است اما هنوز موفق نشده است. صحبت‌های مهندس باهنر در هفته گذشته سرآغاز خوبي براي بازي مار و پله بی‌بی‌سی بود اما پا نگرفت.
به فايل صورتي گوش دهيد كه چگونه با هر وسیله‌ای می‌خواهند موضوع را زنده نگه‌دارند مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل