7259

ادامه سرکوب پلیس و عملیات رسانه ای بی‌بی‌سی علیه فعالین محیط زیست در انگلیس

4 سال قبل

هم رسانی

   شورش علیه انقراض

یک مقام پلیس لندن خواهان محاکمه و پیگرد قضایی بیش از ۱۱۰۰ نفری شده که در جریان اعتراضات گروه "شورش علیه انقراض" در ماه گذشته بازداشت شده بودند.
ماه گذشته اعضای گروه که به سیاست‌های دولت در زمینه تغییرات اقلیمی معترض هستند، اعتراض-هایی مسالمت جویانه را در لندن ترتیب دادنند که از سوی دولت و بی بی سی شورش خوانده شدند. در آن حوادث بیش از ۷۰ فعال متهم شده‌اند که با اعتراضاتی که باعث برهم زدن نظم عمومی در لندن شد، ارتباط داشته‌اند.

در جریان ده روز اعتراض گسترده در ماه آوریل، ۱۱۳۰ نفر به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. لورنس تیلور، معاون رئیس پلیس لندن گفته که پلیس در صدد است تا مانع استفاده از شیوه‌های مشابه توسط سایر گروه‌ها شود. تیلور با تاکید به تجهیز پلیس لندن برای مقابله با اقدامات مشابه در آینده، گفت که در صورت نیاز از سایر نقاط، پلیس به لندن اعزام خواهد شد.

سال گذشته که این گروه ایجاد شد، اعضایش در اعتراض به سیاست‌های دولتی در ارتباط با محیط زیست، در اعتراض به عملکرد رسانه ای بی بی سی، خروجی‌های ساختمان این رسانه حکومتی را مسدود کردند.

در یک سال اخیر بی بی سی همن راستا با دولت و پلیس سرکوب گر انگلستان ضمن عملیات رسانه ای گسترده بر علیه فعالیت های محیط زیستی این گروه و متهم کردن آنها به رفتارهای قانون شکنانه به شدت فعال بوده است. این در حالی است که این گروه محیط زیستی سه درخواست اصلی دارند: از دولت می‌خواهند که حقیقت را درباره تغییرات آب و هوایی بگوید؛ تا سال ۲۰۲۵ ضایعات سوخت‌های کربنی را به صفر برساند و یک گروه از شهروندان نیز بر این فرآیند نظارت کند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل