832

آیا فساد و رشوه مخصوص ایران و خاورمیانه است؟

6 سال قبل

هم رسانی

   نگاره ای با موضوع فساد مالی

بسیاری از ما ایرانی¬ها و ساکنان خاورمیانه تصور می¬کنیم که فساد و رشوه تنها مخصوص جوامع ماست. اما این تصورات ساخته شده از سوی رسانه ها و یا برداشت های شخصی ما چندان درست نیستند
به طور مثال گزارش¬های معتبر نهادهای بین المللی حکایت از جهانی بودن مشکل فساد در سراسر جهان و حتی کشورهای اروپایی دارد. به طور مثال گزارش های تازه نشان دهنده این هستند که پرداخت رشوه به پلیس و مقامات دولتی، دستکم در سه کشور اروپایی شایع است. در رومانی از هر سه پرسش شونده، دستکم یک نفر گفته که طی سالهای اخیر برای برخورداری از خدمات دولتی، رشوه پرداخت کرده است. (نظرسنجی سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل خاکی از آن است که در لیتوانی هم وضعیت کمابیش مشابهی حاکم است. از هر چهار فردی که در این نظرسنجی شرکت کرده، دستکم یک نفر «زیرمیزی» پرداخت کرده است. در مورد مجارستان، سومین کشوری که این نظرسنجی در آن انجام شده، این میزان پنج به یک است.
اینگونه است که بزعم سازمان شفافیت بین الملل، ناتوانی برخی از کشورهای اروپایی در مبارزه با فساد موجب رشد و قوت گرفتن جریان های راست افراطی و احزاب سیاسی پوپولیست شده است. بارومترهای فساد جهانی مندرج در گزارش سالیانه (۲۰۱۶) سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد در بسیاری از کشورهای اروپایی، از اسپانیا و بریتانیا گرفته تا ترکیه، جریان های «پوپولیست» و ملی گرا طی سال های اخیر، کارنامه موفقی داشته اند. دلایل این واقعیت متعدد و پیچیده هستند اما تا حد زیادی زاییده این عقیده اند که نهادهای سنتی دمکراتیک – حکومت ها و احزاب سیاسی- در محقق کردن وعده هایی نظیر«رفاه» و «برابری فرصت ها» کارنامه موفقی نداشته اند و بنابراین مردم نمی توانند بیشتر از این به آنها اعتماد کنند. فساد» در مرکز این ماجراست، چه در مورد ناکامی دولتها در رسیدگی به مقوله فساد و چه در مورد همدستی در فساد یا ارائه خدمات با هدف جلب حمایت سیاسی.
در دنیایی که سیاست بطور فزاینده ای تحت تاثیر مناسبات اقتصادی و بازرگانی قرار گرفته، انکار «فساد نهادینه شده» محلی از اعراب ندارد. بعنوان نمونه تنها در اسپانیا، ۳۷ نفر از سیاسیون و دولتمردان این کشور به اتهام فساد در دادگاه پرونده دارند. بنا بر داده های این نظرسنجی، اسپانیا در مقوله مبارزه با فساد بدترین نمره را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. از هر پنج نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده، چهار نفر معتقد بوده که دولت اسپانیا در مبارزه با فساد عملکرد مناسبی ندارد.
۸۶ درصد پرسش شوندگان در اوکراین، ۸۴ درصد پرسش شوندگان در مولداوی و ۸۳ درصد پرسش شوندگان در بوسنی و هرزگوین هم معتقد بوده اند که کشورشان در مبارزه با فساد «بدترین» است. افزون بر این، بیش از دو سوم شرکت کنندگان دراین نظرسنجی از کشورهای اسلوونی، لتونی، لیتوانی، ایتالیا، جمهوری چک و کوزور عملکرد دولتهایشان در مبارزه با فساد را «ضعیف» توصیف کرده اند. در بین کشورهایی که نمره خوبی در مبارزه با فساد می گیرند، سوئدی ها و سوییسی ها بهترین نمره را به خود داده اند. خوزه اوگاز، رییس سازمان شفافیت بین الملل معتقد است بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا شاهد این واقعیتند که ثروتمندان و دولتمردان، «نظام» را در راستای منافع خود تغییر داده اند. به زعم او، دولتها در مبارزه با فساد کار زیادی انجام نمی دهند چرا که بسیاری از مسئولان بلندپایه از فساد موجود سود می برند. برای پایان دادن به رابطه بسیار نگران کننده بین سه مولفه مثلث ثروت، قدرت و فساد، تنها راه پیش روی دولتها، سطح بالایی از «شفافیت» است. از جمله در مورد صاحبان و نزدیکان شرکت هایی که بواسطه رابطه با راس سیاست، منافع خود را تامین می کنند.


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل