864

راهکار جدید بی بی سی برای ماندن در منجلاب هم جنس بازی

6 سال قبل

هم رسانی

   راهکار جدید بی بی سی برای ماندن در منجلاب هم جنس بازی

این روزها بی بی سی تمام تلاش خود را می کند تا جوامع بشری را در گسترش فساد جنسی تشویق کند.
این بار بی بی سی در سایهی صفحهی ویژه ی "صد زن" که در آن صحبت های شخصیت های مورد نظر خود را می نویسد سعی دارد تا بار دیگر از هم جنس بازان و تمایلات آن ها سخن بگوید.
این رسانه این بار پا را فرا تر نهاده و از روابط ضربدری در میان هم جنس بازان سخن می گوید البته تحت عنوان "ازدواج مصلحتی".
در مصاحبه ای که اخیرا این رسانه از یک زن هم جنس باز چینی منتشر کرده است اینگونه عنوان شده که این زن با دوست هم جنس خود زندگی می کند اما برای گول زدن خانواده اش و گمراه کردن فامیل خود با مردی هم جنس باز ازدواج کرده است که آن مرد هم موافق این ماجراست.
بی بی سی در این باره می نویسد:
" من توسط یکی از دوستانم با همسرم آشنا شدم. او مرد بسیار خوبی است. درست مانند من و دوست دخترم، او هم سالهاست که با دوست پسرش زندگی می کند ولی همجنسگرا بودنش را علنی نکرده.'می دانستم که تصمیم درستی گرفته ام 'در مراسم ازدواجمان، دوست دخترم هم ینگه عروس بود، هم مرا آرایش کرد و هم در مورد انتخاب لباس عروسی به من کمک کرد."
در ادامه بی بی سی به روابطی که میان چهار هم جنس باز می گذرد اشاره می کند:
" دوست دخترم خیلی خوشحال بود و از تصمیم من کاملا پشتیبانی می کرد همینطور دوست پسر همسرم. با وجود این که تنها به علت احتیاج سر راه یکدیگر قرار گرفته بودیم هر چهار نفرمان خیلی خوب با هم کنار آمدیم و تصمیم گرفتیم جزئیات مراسم ازدواج را به اتفاق تعیین کنیم."
در این قسمت بی بی سی کاملا به این دروغ بزرگ و این روابط مضحک میان زن و شوهر نقابی زیبا با نام توافق می زند و قبح این رابطه ی چهار نفره و به سخره گرفتن ازدواج طبیعی و فطری می شکند.
بی بی سی به دنبال آن است که هم جنس بازان به هر وسیله ای خانواده و جامعه ی طبیعی اطراف خود را گمراه کرده و به زندگی شوم و بیمار گونه ی خود ادامه دهند و راه این افراد را یک اعتقاد و یک امر طبیعی قلمداد کند که با هر وسیله ای باید برایش بجنگند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل