868

نقض برجام در لنز بي بي سي

5 سال قبل

هم رسانی

   03:09

درك سياست شبكه بي بي سي فارسي درباره برجام هميشه يكي از پر چالش ترين بحث ها در حوزه رسانه بوده است.
برنامه هاي مفصل، مستند ها و گزارش هايي كه سعي داشته مذاكرات هسته اي را مطابق ميل سياست هاي انگليس پيش برد و از سويي هويت و حماسه ايراني را همراه خود كند تا مخاطب پس نخورد.

اين هفته بار ديگر موضوع برجام بر سر زبان ها افتاد آن هم به خاطر نقض عهدي كه امريكايي ها انجام دادند و قانون داماتو براي ده سال تمديد شد. مقامات ارشد ايران رسما گفته اند اين نقض برجام است. يك همبستگي كامل در كشور ديده مي شود و نشان از آن دارد كه ايران در مقابل كنش هاي منفي براي واكنش درست، برنامه ريزي كرده است.

بي بي سي فارسي هم موضوع را مفصلا پوشش داد. چند شب خبر اول بود و حتي برنامه صفحه دو آخر هفته را به اين موضوع اختصاص داد. اما اين خط خبري آنها يك سياست تكراري بود.

نقطه ثقل تحليل در بي بي سي روي چرايي حركت امريكا و يا نوع واكنش ايران نبود بلكه بنا بر يك شگرد قديمي از شكاف بين مسئولين ايران سخن گفت.

از زماني كه دولت يازدهم در ايران قدرت را به دست گرفته . نگاه بي بي سي تقابل با آن نبود بلكه هميشه دعواي اصلي را روي جدال بين حاكميت و دولت قرار داده است.
به عبارت روشن تر همه چيز از نگاه بي بي سي به درگيري آيت الله خامنه اي و حسن روحاني مربوط است. حالا خبر انتخابات باشد، آزادي مطبوعات باشد، تاريخ انقلاب باشد، عربستان باشد يا برجام !

اين هفته هم به صراحت آشكار تري به اين موضوع پرداخته شد. بهانه خبري آنها هم سخنان دكتر روحاني در روز دانشجو بود كه در قسمتي از صحبت هايش گفته بود همكاري ما با رهبري در موضوع هسته اي بسيار بالا بوده است.

اول آنكه هميشه در بحث هاي هسته اي رييس جمهور تاكيد داشته ما خلاف كليت نظام و نظر رهبري حركت نكرده ايم و ديگر آنكه دكتر روحاني در اين سخنراني نقدهاي زيادي هم به امريكا وارد كرد و درباره تاثيرات برجام در حوزه بين الملل هم صحبت كرد. اما براي بي بي سي همان چند جمله مهم بود .

بي بي سي ميگويد آيت الله خامنه اي ميخواهد اگر مشكلي براي برجام پيش آيد همه چيز را سر دولت خراب كند و دولت هم آن را نامردي مي داند و ميخواهد بگويد رهبري همه كار را كرده است. روايت شبيه داستان هاي قديمي جنايي كه يك مثلث مي سازد و براي مخاطبان جذابيت دو چندان ايجاد ميكند. بي بي سي هر چه بيشتر براي داستان فرضي خود مدرك جمع كند خوشحال تر خواهد بود.

به نظر ميرسد با هر چه نزديك تر شدن به فضاي انتخابات سال 1396 اين رويكرد در بي بي سي قوي تر شود. رويكردي تكراري كه البته هربار مزه خودش را دارد.
با وجود اينكه بهانه خبري هفته رفتار امريكا بوده و بايد بيشتر بحث درباره مجلس سناي امريكا و يا موارد نقض و عدم نقض يا واكنش كشورهاي 5+ 1 مي بود اما بي بي سي به سرعت از آنها گذشت و آنچه دلش خواست گفت.
كارشناسان شبكه بارها گفتند اين نقض برجام نيست و سپس وارد دعاوي داخل ايران شدند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل