876

تعیین نقش بی‌بی‌سی برای زنان افغان

6 سال قبل

هم رسانی

   تعیین نقش بی‌بی‌سی برای زنان افغان

زمینه‌های تهاجم فرهنگی در افغانستان تا حدود زیادی مهیا شده است و کشورهای غربی به مدیریت آمریکا تلاش می‌کنند تا از این فرصت بهترین استفاده را ببرند.
بسیاری از تحلیلگران افغان معتقدند افغانستان ازجمله کشورهایی است که به دلیل بحران‌های مختلف، زمینه‌های تهاجم فرهنگی در آن تا حدود زیادی مهیا شده و کشورهای غربی تلاش می کنند تا از این فرصت بهترین استفاده را ببرند و این مسأله کاملاً ملموس است که فرهنگ غربی با فرهنگ سنتی و دینی مردم افغانستان تناقض دارد.
به گفته این صاحب نظران یکی از ابزارهای کشورهای سلطه گر برای دستیابی به اهداف سلطه طلبانه شان، تهاجم فرهنگی است و کشورهای غربی سعی دارند تا با این حربه و با نشانه رفتن باورها و سنت‌های دینی و اسلامی زمینه های سلطه و استعمار خود را فراهم نمایند.
یکی از روش هایی که غربی برای تهاج فرهنگی خود برگزیده اند رشد و گسترش گروه های فمینیستی در این کشور است. خشونت گری‌ها و افراطی گری‌های طالبان و بعضی گروهای افراطی مذهبی دستاویزی برای ترویج این جریان‌های فمینیستی شده است. کشورهای اروپایی و آمریکا از این جریان‌های فمینیستی حمایت رسانه‌ای می‌کنند. به عنوان مثال شبکه بی‌بی‌سی به خبرنگارهای خانم خود دستور داده است که در حوزه‌های فمینیستی زیاد کار کنند. از طرف دیگر همسر رئیس جمهور جدید افغانستان چون دارای تفکرات فمینیستی و غرب گرایانه است در گسترش جریانات فمینیستی درافغانستان نقش بسزایی ایفا می کند. همچنین سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در افغانستان دوره های آموزشی برای فعالان این جریان برگزار می کنند و کتاب‌های فمینسیستی را در اختیار آنها قرار می دهند. در واقع آنها به دنبال الگو سازی از این جریانات فمینیسیتی هستند تا آنها را به عنوان نماد حقوق زن در افغانستان مطرح کنند.
اخیرا و در همین راستا شبکه بی‌بی‌سی فارسی که سرمایه گذاری جدی را بر روی افغانستان انجام داده است در یک گزارش تقریبا مفصل برای ترویج فرهنگ غربی به سراغ یکی از مهمانداران زن افغان می رود که یک زن بی حجاب و با پوشش کاملا غربی است. بی‌بی‌سی در این گزارش این زن را می ستاید و توان مندی های آن را از جمله تسلطش بر زبان انگلیسی را به رخ مخاطبان خود می کشد بی‌بی‌سی در این گزارش نشان می دهد که او با مردان رابطه گرمی برقرار می کند وی فعالیت زن در منزل را تقبیح می کند. و در نهایت بی‌بی‌سی او را به عنوان یک زن نمونه افغان می ستاید و آرزو و آرمان وی را اینگونه شرح می دهد که او به دنبال برداشته شدن موانع و ایجاد فضایی برابر برای رسیدن به کاپیتانی پرواز است. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل