878

بی‌بی‌سی نگران انتخابات پیش رو در اروپا

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی نگران انتخابات پیش رو در اروپا

بی‌بی‌سی فارسی در انتخابات آمریکا بسیار پر حجم وارد عمل شد تا حدی که به صورت علنی از خانم کلینتون در این انتخابات حمایت به عمل آورد و در مقابل به شدت به ترامپ تاخت حملاتی که هنوز بعد از انتخاب وی به ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد و شاید این نوع رفتار بی‌بی‌سی در این انتخابات در نوع خود بی سابقه باشد. تلاش های این شبکه وابسته به دولت انگلیس اما به نتیجه نرسید و شد آنچه شد و ترامپ تندرو و جمهوری خواه قدم در کاخ سفید گذاشت.
بی‌بی‌سی اما هنوز زمانی از انتخابات آمریکا نگذشته نگران انتخابات پیش رو در اروپا شده است. بی‌بی‌سی در گزارش های خود از احتمال رأی آوری راست گراهای افراطی در اتریش و فرانسه به شدت نگران است. هر چند بی‌بی‌سی تلاش می کند تا از تاثیر رأی مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا و رأی آوری ترامپ در انتخابات آمریکا بر انتخابات آینده بکاهد اما به نظر اروپا و به ویژه غرب اروپا با یک واقعیت در حال روبرو شدن است و آن هم "نه" بزرگ مردم این کشورها به طبقه حاکم فعلی می باشد و به همین دلیل بی‌بی‌سی به عنوان رسانه ای که در فضای حاکمان فعلی اروپا رشد کرده و سیاست های خود را تنظیم کرده از آن بیم دارد.
این شبکه در یک سیاست خود جریانات راست را جریانات پوپولیستی معرفی می کند که با شعارهای عوام فریبانه به دنبال رأی آوری هستند و در یکی از گزارشات خود اینگونه تحلیل می کند: "نباید در تاثیر انتخاب یک رئیس جمهوری راست افراطی در اتریش اغراق کرد. ولی ممکن است این اتفاق سبب شود احزاب میانه روی پر از نخوت، از خودراضی و حق به جانب در اتریش (و نقاط دیگر اروپا) به خودشان بیایند و تلاش کنند درک کنند چرا در حالی که پوپولیست ها آنقدر محبوبند. آنها شکست می خورند و شاید سعی کنند در این باره که چگونه به رأی دهندگان بهتر خدمت کنند، کار کنند." مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل