891

بی‌بی‌سی زنان را به عقیم شدن دعوت می کند

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی زنان را به عقیم شدن دعوت می کند

چند روز از شروع کار در صفحه ی ویژه ی "صد زن" در سایت بی‌بی‌سی فارسی می گذرد. حالا با اندکی بررسی در می یابیم که این صفحه اختصاص به زنان بی قید و بند دارد.
بی‌بی‌سی ادعا کرده بود که در این صفحه ی ویزه قرار است به شخصیت های مفید و تاثیرگذار زن بپردازد اما آنچه که ظاهرا مشاهده می شود چیزی جز ترویج بی بند و باری و نوعی بی قیدی و راحت طلبی در بین بانوان نیست.
برای مثال می توان به مطالبی که در مورد سقط بی دلیل جنین و روابط باز و نامشروع زنان و هم جنس بازی در میان زنان و عدم تمایل بهازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری اشاره کرد.
پس به راستی تعریف بی‌بی‌سی از جنس زن چیست؟ موجودی که تنها در پی برطرف سازی امیال شیطانی باشد و از غریزه ی مادری بی بهره باشد؟
در این صفحه ی ویژه بی‌بی‌سی می کوشد تا مادر شدن را امری کاملا احساسی و غیر منطقی جلوه دهد.
در مطلب اخیرش بی‌بی‌سی از قول زنی که نمی خواهد مادر شود نوشته است:
"من روش های پیشگیری از بارداری بازگشت پذیر را نمی خواهم. یک عمل جراحی بسیار ساده و ده دقیقه ای می تواند مشکل من را حل کند."
در این مطلب بی‌بی‌سی کوشیده است تا مسئله ی "مادر شدن" را غیر منطقی و حتی دست و پاگیر جلوه دهد و برای این هدف شوم خود به سراغ زنانی می رود که توانایی مادر شدن خود را با دست خود از بین می برند چون تنها حوصله ی تربیت فرزند ندارند و فرزند را فردی مزاحم برای شغل و تفریحات خود می دانند.
سوال اینجاست:
به رهستی بی‌بی‌سی فارسی در پی ارائه ی چه نوع الگویی برای زنان مخاطب خود است؟
آیا بی‌بی‌سی انتظار دارد که تمام فطرت پاک زنانه را از او بگیرد و او را تبدیل به یک موجود تک بعدی کند که تنها به خودش و امیالش می اندیشد؟
متاسفانه پاسخ مثبت است. این رسانه ی مزدبگیر انگلیس این روزها بیش از گذشته و به صورت کاملا متمرکز سعی در تخریب ماهیت زن و زنانگی دارد.
بی‌بی‌سی در پی ان است تا هرآنچه مایه ی ارتقا و رشد زن . زنانگی اوست از بین ببرد از جمله تمایل او به ازدواج و تشکیل خانواده و سوق دادن او به سمت روابط نامشروع و از بین بردن هرآنچه زن را در خانواده پایبند می کند مانند مقوله ی مادری. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل