892

بی‌بی‌سی زنان ایرانی را به خوانندگی تشویق می کند

6 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی زنان ایرانی را به خوانندگی تشویق می کند

بی‌بی‌سی بخشی از صفحه ی ویژه ی صد زن را به زنده کردن یاد خوانندگان زن ایرانی در زمان پهلوی اختصاص داده است.
در این گزارش تصویری که از آرشیو زنان بی بند و بار دربار شاه استفاده شده است، نام اوازه خوان های زن ذکر می شود و بی‌بی‌سی می کوشد تا به حرکت آنان در راه خواندن آواز نوعی تقدس و شکوه ببخشد.
بی‌بی‌سی با پخش مصاحبه هایی از این زنان خواننده این گونه در مورد آنان سخن می گوید:
"پس از انقلاب این بلبلان خوش صدا به پستو ها رانده شدند و از صحنه ی موسیقی ایران حذف شدند."
به نظر می رسد بی‌بی‌سی با این لحن تمسخر آمیز در مورد انقلاب اسلامی ایران و این بزرگ نمایی برای خوانندگان زن سعی دارد تا قوانین شرعی اسلام و حرام بودن اوازه خوانی در ملاء عام و برای نامحرمان را به حاشیه ببرد و از این کار حرام قبح ریزی کند.
مجری بی‌بی‌سی در قسمت های مختلف این گزارش این گونه وانمود می کند که هنوز زنان ایرانی مایلند تا پای خود را جای پای آوازه خوان های زمان شاهنشاهی بگذارند.
البته این مسئله ی تازه ای نیست که بی‌بی‌سی به دروغ صدای زنان ایرانی می شود و از قول خودش حرف ها و خواسته هایی را به زنان مسلمان جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهد اما آنچه که واضح است تمایل بی‌بی‌سی به زنده کردن همان فضاهای پر فساد در داخل ایران است که زنان هم یک بخش عمده و تحریک کننده ی آن باشند حال با اواز خواندن یا هر کار خلاف شرع دیگری.
در پایان خبرنگار بی‌بی‌سی این گزارش را با پخش یک کلیپ ناشناس از یک دختر جوان تمام می کند که آواز می خواند، و مجری بی‌بی‌سی در ادامه ی این ویدئو می گوید:
"هنوز دختران جوان ایرانی مایلند که این راه را ادامه دهند و در گوشه و کنار ایران آواز بخوانند."
بی‌بی‌سی قباحت کار را به جایی می رساند که به طور مستقیم به دختران ایرانی القا می کند که بر خلاف قوانین دینی و اجتماعیشان گام بردارند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل