913

نگاه بی‌بی‌سی به سوریه و حلب

5 سال قبل

هم رسانی

   نگاه بی‌بی‌سی به سوریه و حلب

بی‌بی‌سی فارسی که از همان روزهای آغازین درگیری ها در سوریه نگاهی متفاوت نسبت به آنچه در این کشور جریان بود داشت، اکنون و پس از آزادی کامل شهر حلب از دست تروریست ها این نگاه متفاوتش را پررنگتر از همیشه می توان نظاره کرد.
اخیرا بی‌بی‌سی در یادداشتی تحت عنوان "آن چه باید در مورد حلب بدانید" با مطرح کردن سئوالاتی از پیش طراحی شده و پاسخ دادن به آنها نگاه خود را دقیق تر در موضوع سوریه به مخاطبینش عرضه می کند.

در ادامه این مطلب سعی می شود به بررسی تنها یک سئوال و جواب آن پرداخته شود:
به عنوان نمونه بی‌بی‌سی در سئوالی با عنوان "جنگجویان سوریه چه کسانی هستند؟" سعی می کند بین تروریست هایی که در سوریه در حال جنگیدن با دولت قانونی این کشور هستند تفاوت های جدی را قائل شود. بی‌بی‌سی در پاسخ به این سئوال در واقع می خواهد بگوید که اکثر گروه های تروریستی فعال در سوریه تروریستی نبوده و تنها گروهی را که از آن به عنوان تروریست ها یاد می کند داعش است. بی‌بی‌سی با قی گروه های فعال را شورشی ها و یا معارضینی می نامد که در حال مبارزه با دولت هستند. و جالب است که بی‌بی‌سی در یک دروغ بزرگ دلیل دست به سلاح شدن آنها را سرکوب های حکومت می نامد و اینگونه می نویسد: "از آن‌جایی که واکنش حکومت، سرکوب به شدت خشن معترضان بود، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تنها راه ممکن مسلح شدن و سرنگونی حکومت است؛ موضوعی که موجب شد تا اعتراضات در ادامه تبدیل به جنگ داخلی شود." بی‌بی‌سی دلیل حمایت های غرب از تروریست ها را هم همین سرکوب گر بودن حکومت می داند. اما چه خوب است که بی‌بی‌سی به این سئوال پاسخ دهد که آیا حکومت های بحرین و سعودی را جز حکومت های سرکوب گر می داند؟ و اگر پاسخ این شبکه مثبت است آیا حاضر به حمایت از گروه های مسلح برای مقابله با این حکومت ها است؟ 

شاید نیازی به پاسخ صریح بی‌بی‌سی به سئوال های فوق نباشد بلکه با یک بررسی ساده برنامه های بی‌بی‌سی به این نتیجه می رسیم که این شبکه حتی از گروه های اصلاحی موجود در این کشورها حمایت نمی کند چه رسد به گروه های فرضی مسلح.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل