هنر

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه‌ای ویژه به بهانه گفتگو با یک فعال عرصه موسیقی، تاریخ و سابقه موسیقی در ایران را هدف سیاه‌نمایی خود قرار داده است.

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل

گزارش و تحلیل