ورزش

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

بی‌بی‌سی فارسی از همان بدو تأسیس تلویزیون ماهواره ای خود تلاش داشته است تا با توسل به الگوهای پیچیده اطلاع رسانی از هر شیوه ای برای فریب افکار عمومی و پیگیری اهداف اتاق فکر گردانندگان خود بهره گیرد.

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل

گزارش و تحلیل