03:07

زهر حلب زير زبان بي بي سي!

6 سال قبل

شهر راهبردي حلب در حال آزادشدن است. تقريبا همه تحليل گران سياسي اين را پذيرفته اند كه حلب براي تروريست ها تمام شده است.
اما اين پيروزي در عرصه رسانه اي هم يك شكست محسوب ميشود. رسانه هايي مانند بي بي سي فارسي كه مدت ها شورشيان را صاحب اصلي حلب و اين شهر را سنگر مبارزه مي ناميدند حالا شوكه شده اند و بايد سياست رسانه اي جديدي در پيش بگيرند.

مروري به برنامه هاي بي بي سي فارسي نشان مي دهد كه اين رسانه چند شگرد مهم و البته تكراري را استفاده كرده است.
مهمترين خط خبري در مواقعي كه رسانه بي بي سي فارسي در موضع ضعف قرار مي گيرد، اعتبار زدايي از خبر است . به عبارتي خبري كه تا چند روز پيش بسيار مهم است ناگهان بي اهميت و بدون تاثير ميشود.

در پوشش انتخابات هاي مختلف شگرد اعتبار زدايي استفاده ميشود. تا روز اعلام نتايج انتخابات همه تلاش ها مي شود كه مردم مشاركت نداشته باشند و يا از گروه خاصي حمايت كنند . اما درست روز بعد اعلام نتايج و حضور بالاي مردم ، سياست رسانه آن ميشود كه اين انتخابات هيچ تاثيري روي زندگي مردم ندارد.

در حلب هم اين خط خبري پيش رفت. ناگهان گفتند پيروزي در حلب به معناي موفقيت نيست بلكه هنوز آغاز راه است. ديدگاهي كه تاكنون هيچ گاه بيان نشده بود
شگرد بعدي ابهام زايي است. در اين شگرد ميگويند هنوز خيلي مسائل مبهم است و هيچ چيز قطعي نيست. در اين شگرد هدف اصلي آب روي آتش خوشحالي مردم سوريه است و نه ايجاد تغيير در واقعيت.

شگرد ديگر كه بسيار هم استفاده شد شگرد جاده خاكي است. اين شگرد دهن مخاطب را از مسير اصلي منحرف ميكند و حاشيه ها را برجسته مي سازد. در اين تكنيك مخاطب از تحليل زمان حال، دور شده و از آينده نامطمئن و چاله هاي پيش روي مسير ترسانده ميشود .
بي بي سي فارسي تلاش كرد از خبر فتح حلب توسط تروريست ها عبور كند و از ادامه جنگ در قسمت هاي شرقي سوريه صحبت كند. به گونه اي كه حلب چندان مهم نبوده و نبرد اصلي در اين قسمت است.

اما نكته جالب آن بودكه كارشناس برنامه به طور تلويحي توضيح داد كه گروهك هاي تروريستي تنها اميدشان به تدمر و رقه است و از همين رو دوست ندارند به بازي باخته حلب فكر كنند.

اگر چه بي بي سي فارسي تلاش كرد زهر شكست در حلب را بي تاثير كند اما مخاطب پيگير متوجه مي شود كه درد به استخوان ها هم رسيده است.
قسمتي از تحليل هاي بي بي سي فارسي را با هم مرور كنيم.