03:27

شيعه انگليسي به روايت شبكه انگليسي!

6 سال قبل

بالاخره شبكه بي بي سي فارسي وارد موضوع شيعه انگليسي شد. بهانه خبري آنها صحبت هاي مقام معظم رهبري بود كه در روز تولد پيامبر اعظم در جمع علماي جهان اسلام ايراد شد و شيعه انگليسي و سني امريكايي را مانع اصلي توصعه جهان اسلام معرفي ميكرد.
بي بي سي فارسي براي پوشش رسانه اي موضوع چند شگرد را در دستور كار داشت

الف) تبرئه كردن انگليس از مسائل جهان اسلام
ب) تمركز اتهامات روي شخص مقام معظم رهبري
ج) تكرار ادعاي هميشگي ايران عامل تفرقه افكني در منطقه

براي اين شبكه بسيار گران است كه نقش انگليس را در اختلافات منطقه را بپذيرد. اين شبكه سعي كرد نشان دهد كه انگليس كشوري آزادي است و همه جريان ها ميتوانند در آن اظهارنظر كنند.حتي سرمايه گذاري چند ميليارد يورويي در خليج فارس و فروش سلاح براي كشتن مردم يمن را يك موضوع عادي و اقتصادي صرف معنا ميكند.

شبكه بي بي سي در يك روشي زيركانه درخبرهايي كه مجبور است پوشش رسانه اي بدهد ابتدا خبر را بيان ميكند و در موضع تحليل به مسائلي مي پردازد كه هيچ ربطي به اصل خبر ندارد.

در اين خبر نيز اين شگرد استفاده شد. صحبت ابتدا از نقش انگليس در منطقه بود. بي بي سي جاي فاعل خبر را عوض كرد و در عرض چند دقيقه به سمتي رفت كه نقش ايران را در منطقه بررسي مي كرد.

از اين جا به بعد براي بي بي سي فارسي كار سختي نيست. در چند سال گذشته برنامه هاي زيادي توليد شده و با تكنيك هاي مختلفي درباره دخالت ايران در منطقه صحبت كرده اند. حرف آنها هم حول چند محور است.

تلاش هاي ايران براي ايجاد وحدت نمايشي است
ايران خود باني اختلاف شيعه و سني است
تركيب دين و سياست هميشه ظالمانه است

آنهايي كه پيگير خبرهاي بي بي سي فارسي هستند بارها اين صحبت ها را در زبان كارشناسان مختلف شنيده اند.
نكته اساسي كه بايد به آن اشاره كرد. حمله به شخص رهبري در اين گونه خبرهاست. اين شبكه انگليسي تلاش دارد بگويد رهبري انقلاب اسلامي، جايگاه ديني ندارد و يك مقام سياسي صرف است بنابراين در تحليل هاي مذهبي از اسلام و منطقه بارها به صورت مستقيم به آيت الله خامنه اي و ديدگاه هاي فقهي ايشان حمله كرده است. موردي كه در اخبار سياسي و فرهنگي در لفافه بيان ميشود.

در نهايت پوشش بي بي سي از شيعه انگليسي يك خبر ناقص و جهت دار بودكه به هيچ عنوان به عمق مساله ورود نكرد و آن را در بيراهه به سمت اهداف هميشگي خود پيش برد و بر شكاف بين شيعه و سني تاكيد كرد. اين خود بهترين نشانه از تلاش استعمار در جهت دهي اختلاف شيعه و سني است.

با دقت به تحليل هاي بي بي سي فارسي گوش دهيد: